Pregled provedbe projekta:

Projekt „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke FRULA d.o.o. kroz IKT“ (KK.03.2.1.19.0881), provodio se od 01.03.2020. do 01.03.2021., a osmišljen je kako bi se riješili problemi u poslovanju te optimizirali poslovni procesi:

  1.  proces podrške korisnicima,
  2. proces prodaje,
  3. upravljanje ljudskim resursima te
  4. upravljanje voznim parkom.

Provedbom projektnih aktivnosti, tvrtka Frula postigla je projektni cilj: jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja prijavitelja primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva.

S početkom u travnju 2020., djelatnici/djelatnice Korisnika pristupili su izradi tehničkih specifikacija za provedbu postupka nabave 04. iz projektnog plana nabave – Nabava usluge razvoja ticketing sustava i obuke za rad u ticketing sustavu te provedbu postupka nabave 05. iz projektnog plana nabave – Nabava mrežne i serverske infrastrukture, klijentnih i prijenosnih računala te pisača.

Ostvareni mjerljivi ishodi projekta su:

  1. razvijen ticketing sustav ,
  2. nabavljena i implementirana oprema: 1 server, 7 osobnih i 7 prijenosnih računala, 1 router/firewall, 1 NAS storage uređaj, 1 serverska licenca, 3 wireless pristupne točke, 2
    serverske pristupne licence, 3 mrežna switcha, 7 monitora, 2 komada neprekidnog napajanja za mrežnu opremu, server i klijente, 1 licenca za backup servera, 1 mrežni ormar s pripadajućom
    opremom, 4 serverska mjesta s kartografijom te 3. educirano osoblje za korištenje GPS sustava za nadzor vozila i za rad u ticketing sustavu.

Uspješna provedba projekta osigurana je kompetentnim projektnim timom kojega čine djelatnici/djelatnice tvrtke Frula te vanjski suradnici/suradnice za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave. U tu svrhu, izrađen je projektni plan nabave, 1 zahtjev za predujam, 3 zahtjeva za nadoknadom sredstava te 1 završno izvješće projekta. Provedena su 4 postupka nabave prema pravilima za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te je organizirano 12 sastanaka projektnog tima.

Promidžba i vidljivost projekta, projektnih aktivnosti i rezultata omogućena je nabavom usluge promidžbe i vidljivosti, odnosno izradom, postavljanjem i distribucijom 500 letaka s informacijama o projektu (sadržaj letka prilagođen je osobama s intelektualnim poteškoćama), 50 naljepnica za nabavljenu opremu te 1 trajna informativna ploča.

 

Frula IKT letak