Informacije o provedbi projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke FRULA d.o.o. kroz IKT“

NAZIV PROJEKTA: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke FRULA d.o.o. kroz IKT“

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

KORISNIK: FRULA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i zastupanje, Orehovec 9, Ivanec Bistranski, 10290 Zaprešić, OIB: 63644049796

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 623.018,75 kn, od čega je 317.274,75 kn potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 12 mjeseci (ožujak 2020. – ožujak 2021.)

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Damir Filipčić, stručni voditelj projekta, ikt@frula.hr

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projektom će se optimizirati sljedeći poslovni procesi:

  1. Proces podrške korisnicima,
  2. Proces prodaje,
  3. Upravljanje ljudskim resursima,
  4. Upravljanje voznim parkom.

Projekt podrazumijeva aktivnosti razvoja i nabave IKT poslovnih rješenja (ticketing sustav i GPS sustav nadzora te nabava IT opreme) namijenjenih optimiziranju navedenih poslovnih procesa. Tijekom kolovoza 2018. godine provedena je aktivnost pripreme projektnog prijedloga, dok će se provesti i aktivnosti upravljanja projektom i promidžbe i vidljivosti te aktivnost provedbe mjera horizontalnih načela. Aktivnost implementacije poslovnih rješenja s novim IKT sustavom izvest će djelatnici neposredno nakon razvoja i nabave sustava.

Sve projektne aktivnosti bit će usmjerene na ciljanu skupinu: djelatnici prijavitelja (8) koji imaju potrebu za unapređenjem poslovnih procesa, čime se povećava njihova učinkovitost, a posljedično i zadovoljstvo rada u unaprijeđenim uvjetima. Realizacija projekta i rad na suvremenim sustavima omoguće razvoj njihovih kompetencija čime dugoročno postaju konkurentniji na tržištu rada.

Krajnji korisnici su korisnici usluga prijavitelja (klijenti s kojima je postignut ugovor o suradnji te svi drugi potencijalni klijenti) koji nisu uključeni u projektne aktivnosti, već će im se nakon provedbe projekta pružati visokokvalitetne usluge putem IKT koje će im omogućiti neometano svakodnevno poslovanje.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja prijavitelja primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH zbog čega je vrijedno ulagati EU sredstva. Nakon realizacije projekta, zaposlit će se jedna osoba, što doprinosi postizanju ciljeva strategije Europa 2020 (75% osoba u dobi od 20 do 64 godine u radnom odnosu), odnosno zacrtanih ciljeva na razini RH (62,9%).

Rezultat projekta je razvijena i nabavljena IKT poslovna rješenja namijenjena optimiziranju poslovnih procesa te provedene mjere horizontalnih načela.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

https://strukturnifondovi.hr/

https://www.mingo.hr/

https://hamagbicro.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke FRULA d.o.o.